1. Mapy:

 • mapy zasadnicze
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy jednostkowe
 • mapy do celów projektowych
 • mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego

2. Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości:

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
 • scalenie nieruchomości
 • wznowienia i stabilizacja znaków granicznych
 • wyłączenie z produkcji rolniczej
 • badania ksiąg wieczystych

3. Pomiary realizacyjne:

 • tyczenie osi budynków i budowli
 • przeniesienie osi na ławice
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary powykonawcze budynków oraz uzbrojenia terenu

4. Geodezyjna obsługa inwestycji:

 • tyczenie osi i wskaźników budynków, budowli, hal
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
 • tyczenie dla robót ziemnych
 • obliczanie objętości mas ziemnych
 • niwelacje terenu
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary kontrolne
 • pomiary powykonawcze

5. Inne prace geodezyjno-kartograficzne:

 • pomiary przemieszczeń i osiadań obiektów budowlanych
 • pomiary kontrolne pionowości kominów, słupów i innych obiektów
 • kartowanie i wykreślenie na mapie pomiarów metodą tradycyjną

Informacja:

Jeśli masz nietypowy problem, wątpliwości lub niejasności odnośnie swoich potrzeb to skontaktuj się z nami !